In een democratische rechtsstaat moeten bestuurders handelen volgens de regels en geest van het recht en de bepalingen in de wet. Bestuurders die deze omzeilen naar eigen inzicht ten behoeve van ‘andersoortige’ belangen knagen direct aan de fundamenten van de rechtsstaat.

Waarom zijn willekeur en omzeiling van de wet zo schadelijk voor het Land?

Bestuurders die op basis van willekeur en onrechtmatige rechtshandelingen besturen, schaden het vertrouwen dat de gemeenschap in haar leiders moet hebben. Zij geven daarmee tevens het signaal dat rechtsregels er niet toe doen en/of niet voor hen gelden.