Deugdelijk bestuur komt ons allen ten goede. Niet alleen ons zelf, maar ook ons nageslacht. Net zoals wij van onze ouders een mooi land hebben gekregen om aan te werken, zo zijn wij het ook verplicht aan onze kinderen en kleinkinderen om een land na te laten waar zij gelukkig kunnen zijn en in voldoende welvaart kunnen leven. Wij kunnen het niet maken om hen een land achter te laten waar geen behoorlijke leefruimte meer is en dat hen bij voorbaat opzadelt met een enorme schuld en een tekortschietende infrastructuur.

Een bestuur, dat niet discrimineert op basis van politieke gezindheid, dat haar financiën op orde heeft, dat inzicht geeft in haar doen en laten, en dat doet omdat de gemeenschap dat eist, maar ook omdat zij dat normaal vindt, geeft enige garantie dat die welvaart eerlijk wordt verdeeld. Zo’n bestuur is er alleen als wij als gemeenschap een duidelijk signaal geven dat wij in grote meerderheid daar voor gaan. Vandaar de oproep van SDBA om als individuele burger of organisatie hieraan mee te werken.