Reeds direct vanaf het begin van de Status Aparte in 1986 waren de openbare financiën van Aruba problematisch. Deze situatie verergerde in de loop van de afgelopen 30 jaar ondanks goede economische prestaties. Pogingen om de financiële situatie te verbeteren leidden voornamelijk tot belasting- en premieverhogingen die slechts kortdurende effecten hadden. Blijkbaar waren er krachten aan het werk die de Arubaanse openbare financiën structureel negatief beïnvloed(d)en.

Een analyse van bestaande rapporten van officiële Arubaanse adviserende en controlerende organen tonen inderdaad aan dat politieke patronage, een tekortschietend financieel beheer en dubieuze projecten tijdens de hele periode van de Status Aparte een kwalijke rol hebben gespeeld in het politieke proces. Tezamen vormen zij de hoofdelementen van het gevoerde (structureel ondeugdelijk) bestuur. Dit heeft geleid tot omvangrijke geldverspilling en een onacceptabele schuldenlast. Voor velen is de vraag op welke manieren ondeugdelijk bestuur zich in Aruba in de praktijk vooral voordeed/doet en ook wat dat in concreto betekent voor de samenleving.

Aangezien er in Aruba geen leestraditie is en vooral de jongere generaties nauwelijks informatie hebben over de werkelijke toedracht van de groei van de schuldenlast en alle problemen die daarmee samenhangen, heeft SDBA er voor gekozen om deze ontwikkeling via presentaties weer te geven. In de complete presentatie ‘De noodzaak van deugdelijk bestuur in Aruba’ wordt slechts de tekst weergegeven. Dit dient als algemeen overzicht en voor een snelle naslag. In de ‘deelpresentaties’ echter wordt elk thema met begeleidende audio apart uitgelegd. Elk thema is qua volgorde duidelijk aangegeven en duurt slechts 3-5 minuten. Gezien de omvang van werkzaamheden komen deze deelpresentaties geleidelijk beschikbaar.