Personeel, financieel en materieel wanbeheer houdt in dat de overheid niet naar behoren (oftewel ondoelmatig en onrechtmatig) omgaat met de personele, financiële en materiële middelen die zij tot haar beschikking heeft.

Waarom is een gebrekkig financieel beheer zo schadelijk?

Wanneer de overheid niet op efficiënte en effectieve wijze omgaat met haar middelen, dan stijgen de ‘bedrijfskosten’ van de overheid onevenredig hoog. Dat kost de gemeenschap onnodig veel geld. Dat moeten burgers en bedrijfsleven uiteindelijk opbrengen via extra belastingen.