Ondanks veel ‘opmerkelijke zaken’ onder andere noemers, zijn er zaken die wel bijzonder opmerkelijk zijn. Één daarvan is het rapport van de Waarheidscommissie uit juni 2002, ‘Een kwestie van mentaliteit, Bestuur en Integriteit op Aruba’. Dit rapport geeft duidelijk de modus operandi weer van bestuurders en hun ‘handlangers’ in de commerciële sector. Het geeft tevens een indruk hoeveel publiek geld er door deze samenwerking op slechts een beperkt terrein weggemoffeld wordt. Tevens komen in de loop van de tijd andere documenten in de openbaarheid die een duidelijk beeld geven hoe door politici ‘zaken’ worden gedaan.