Deugdelijk bestuur is een verantwoordelijkheid van ons allen. Hoewel de politiek uitvoering geeft aan deugdelijk resp. ondeugdelijk bestuur is de politiek daar niet alleen verantwoordelijk voor. Zolang burgers, maatschappelijke groeperingen en werkgevers- en werknemersorganisaties wegkijken en de politiek laten voor wat het is, zal de kwaliteit van het bestuur te wensen overlaten. Wij allen dragen echter de gevolgen van ondeugdelijk bestuur. Die kunnen decennialang een negatieve uitwerking hebben op de ontwikkeling van ons land. Willen wij kwaliteit van het bestuur in ons aller belang, dan moeten wij er dus ook met ons allen op toezien dat er inderdaad kwaliteit wordt geleverd. Wij krijgen het bestuur dat wij verdienen.