Stichting Deugdelijk Bestuur Aruba (SDBA) wil algemene informatie verschaffen over de kwaliteit van het openbaar bestuur volgens de principes zoals onder meer aangegeven in Rapport Calidad. Dit is nodig omdat het Arubaans Bestuur al gauw na het begin van de Status Aparte de normen van deugdelijk bestuur niet serieus nam. Ondeugdelijk bestuur werd de norm. Dit bleek funest voor Aruba.

In de afgelopen decennia hebben Aruba’s eigen advies- en controlerende instanties als de SER, de Raad van Advies, de Algemene Rekenkamer, allerlei officieel ingestelde commissies alsook internationale adviserende organisaties als de ratingburo’s en het IMF allerlei rapporten uitgebracht met adviezen voor Aruba. De meeste adviezen waren gericht op de verlaging van ‘s Lands grootste kostenpost, namelijk het ambtenarenapparaat en de verbetering van het financieel beheer. Praktisch alle adviezen zijn door de opeenvolgende regeringen systematisch genegeerd. Daardoor staan de openbare financiën er momenteel (april 2016) abominabel voor. Dat heeft zijn weerslag op alle beleidsgebieden. Overheidsinitiatieven, subsidieverstrekking, zelfs normale verplichtingen vinden steeds moeizamer plaats, want…”er is geen geld”.

Inmiddels is de nationale schuld van Aruba van meer dan Afl. 4 miljard praktisch onbetaalbaar. De schuld/GDP verhouding bedraagt momenteel meer dan 80%. Inclusief de komende betalingsverplichtingen ten behoeve van de PPP-projecten groeit deze verhouding binnen 2 jaar naar meer dan 100%. Maar ook de jaarlijkse rentebetalingen van ruim Afl. 200 miljoen zijn een enorme last voor Aruba. Door de jaren heen heeft de Arubaanse overheid haar groeiende verplichtingen steeds gedekt met belastingverhogingen. Inmiddels heeft dat middel haar grens bereikt. De koopkracht van de bevolking is dusdanig aangetast dat dit grote gevolgen heeft voor de economie. De vraag is dan ook welke koers nu moet worden ingeslagen.

In Aruba’s korte geschiedenis werd in overeenkomstige situaties steeds oplossingen voor de bestaande problematiek gezocht zonder de oorzaken daarvan aan te pakken. De problemen liepen dan ook steeds verder uit de hand. Daarom vestigt SDBA de komende periode de aandacht van de gemeenschap op de belangrijkste knelpunten die een gezond en duurzaam Aruba in de weg staan. Daartoe vinden er de komende 2 jaar inventarisaties plaats op het gebied van Personeelsbeleid, Financieel Beheer, Transparantie, Functioneren van het Parlement, Sociaal-Economisch Beleid en Integriteit. Daarnaast worden verbeterpunten aangegeven. Deze onderzoeksrapporten dienen als basis om de gemeenschap bewust te maken van de noodzaak de onderzochte knelpunten uit de weg te ruimen. In samenwerking met de sociale partners en maatschappelijke groeperingen wordt vervolgens getracht de politiek er van te overtuigen op die verschillende gebieden te werk te gaan volgens de normen van deugdelijk bestuur.

Tevens dienen de onderzoeksrapporten als basis voor eventuele gerechtelijke stappen om het algemeen belang te beschermen tegen het partijpolitiek belang. Met de toenemende globalisering en de opkomst van steeds bewustere burgers die een bijdrage willen leveren aan de verbetering van de wereldgemeenschap heeft SDBA de hoop dat de groeiende druk vanuit de Arubaanse en internationale gemeenschap, de Arubaanse politiek en daarmee ook het bestuur binnen afzienbare tijd haar modus operandi gaat veranderen en zich kwalitatief gaat verbeteren in het belang van de hele Arubaanse gemeenschap.

 

1. Goed bestuur & de politieke realiteit (2001)

 

2. 25 jaar Status Aparte. Een politiek paradijs (2011)

 

3. Naar een rationeel personeelsbeleid (2016)

3.1 Abstract Rapport Personeelsbeleid

 

4. Naar deugdelijk openbaar financieel beheer in Aruba (2017)

4.1 Aandachtspunten Rapport Financieel Beheer Aruba

4.2 Abstract Rapport Financieel beheer

 

5. Naar transparant openbaar bestuur in Aruba (2017)

 

6. Naar een deugdelijk functionerende volksvertegenwoordiging (2017)