Bestuurders mogen bevoegdheden alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verleend (détournement de pouvoir). Bovendien mogen ze alleen beslissingen nemen op gebieden waarvoor zij volgens onder meer de Comptabiliteitsverordening voor gemachtigd of bevoegd zijn. Zodra zij ‘buiten hun boekje gaan’ zijn hun beslissingen feitelijk niet rechtsgeldig. De bestuurder kan daar zelfs persoonlijk aansprakelijk voor worden gesteld.

Waarom is het onrechtmatig gebruik van bevoegdheden (rechtsmisbruik) niet acceptabel?

Misbruik van bevoegdheid (recht) houdt in dat de bevoegdheid (het recht) gebruikt wordt op een manier waarop dat niet de bedoeling is. Zeker wanneer dit wordt toegepast door een bestuurder, levert dit rechtsonzekerheid op.

Elke bestuurder is verantwoordelijk voor wat er op zijn beleidsgebieden plaatsvindt. Zodra hij zich echter op het beleidsgebied van collega’s begeeft zonder daartoe gemachtigd te zijn is de kans voor belangenverstrengeling groot.