DATUM TITEL THEMA

SCHADE EN NEGATIEVE GEVOLGEN VAN ONDEUGDELIJK BESTUUR IN ARUBA

28-04-2015 Reflectie Het gaat niet goed met Aruba, maar…moeten we dan maar bij de pakken neer blijven zitten of kunnen en misschien zelfs moeten we er zelf iets aan doen, samen met anderen? En wat moet er dan zoal gedaan worden?


21-04-2015 Te hoog gegerepen? Aruba heeft het parlementaire democratische stelsel van Nederland gekopieerd. Maar…kan het de principes die daar aan ten grondslag liggen wel aan? Zijn de tekortkomingen hierin niet een belangrijke reden voor het falen van het Arubaanse bestuur en parlement?


07-04-2015 Contraproductief beleid Aruba heeft enorme schulden en de overheid heeft (wederom) ingezet op uitbreiding van hotelcapaciteit om de economie verder te stimuleren. Maar…is dat wel in het belang van haar bewoners en toeristen?


24-03-2015 One debt island Een beperkt overzicht van schulden geeft aan hoe regeringen de komende jaren hun eigen speelruimte volledig aan banden hebben gelegd. Hun oplossing weerspiegelt hun beleid: gebakken lucht!


10-03-2015 Waarom voor de CFT De regering en haar pleitbezorgers in het parlement spreken zich uit tegen de CFT. Maar hun ‘autonoom’ bepaald beleid met negeren van alle adviezen gedurende de laatste 30 jaar heeft de gemeenschap niet de zegeningen gebracht die zij steeds voorspiegelden. Integendeel! Zij moeten dus aan het handje verder…


03-03-2015 De kern van ons probleem  De SER geeft oplossingen voor de huidige financiële problemen aan maar laat na de belangrijkste oorzaak van de financiële problemen aan te kaarten. Nieuwe maatregelen zullen dan ook steeds weer nodig zijn.


24-02-2015 Ondeugdelijk en falend bestuur Arubaanse politici hebben zich niet alleen decennialang gekenmerkt door een groot gebrek aan integriteit, maar ook door knullig beleid op velerlei gebied. Het blijkt steeds weer dat zij het gewoon niet kunnen.


17-02-2015 Ondeugdelijk bestuur. Doelbewust beleid Ondeugdelijk bestuur is niet zozeer het gevolg van simpele onwetendheid of amateurisme van bestuurders en parlementariërs, maar van doelbewust beleid om een vet slaatje te slaan uit de publieke middelen.


10-02-2015 Negatieve gevolgen van ondeugdelijk bestuur Schulden van het land als gevolg van ondeugdelijk bestuur zijn niet alleen voor het land een probleem, maar hebben voor elke burger allerlei negatieve gevolgen.


03-02-2015 Cumulatieve schade van ondeugdelijk bestuur Hoeveel schade (onkosten) hebben de praktijken van ondeugdelijk bestuur veroorzaakt? Moeilijk te berekenen maar een (geflatteerde) indruk doet schrikken.


27-01-2015 Belasting ondeugdelijk bestuur Er is weer niet genoeg geld om alle (nieuwe) aangegane overheidsschulden te betalen. De regering moet dus weer dieper in de zak van haar burgers graaien. Hier is echter geen sprake van een belasting gebaseerd op solidariteit…


05-01-2015 Ondeugdelijk bestuur Een samenvatting van ondeugdelijk bestuur in Aruba, onder meer ten behoeve van de deelnemers aan IPKO.


NOODZAAK EN MOGELIJKHEDEN VOOR GOED BESTUUR IN ARUBA

31-03-2015 Positieve gevolgen van ondeugdelijk bestuur Elk nadeel heb z’n voordeel. Wanneer het moeilijk slechter kan komen mensen bij hun zinnen en zoeken naar de oorzaken en oplossing van het werkelijke probleem.


PARLEMENTAIRE DEMOCRATIE IN ARUBA

14-04-2015 Vrije beroepen of monopolie? Veel beoefenaars van de zgn. vrije beroepen zien zichzelf als ondernemers. Maar is dat wel zo? In hoeverre is er sprake van vrije marktwerking waarbij gezonde concurrentie prijs en kwaliteit bepaalt? Of gaat het meer om vastgestelde monopolies? Wordt het geen tijd om hier een kritische blik op te werpen?


17-03-2015 Democratie. Allen voor enkelen Democratie is gebaseerd op hoogstaande idealen voor het volk. In de praktijk gedraagt het volk zich minder idealistisch. Maar ook gekozen politici maken er een potje van en maken misbruik van de onwetendheid van de bevolking.


20-01-2015 Democratie. Ideaal en werkelijkheid De democratie is er ‘voor het volk’, maar klopt dit wel? Het lijkt er sterk op dat de huidige vorm van democratie zelf inherent is aan corruptie.


13-01-2015 De Arubaanse parlementaire democratie Er is een duidelijke kloof tussen theorie en praktijk van de parlementaire democratie in Aruba. Maar er is ook een grote kloof tussen politici en burgers. Zijn politici alleen de oorzaak van alle problemen of vertoont de democratie zelf teveel slijtage?


ACHTERGRONDEN EN PRAKTIJK VAN ONDEUGDELIJK BESTUUR IN ARUBA

04-11-2014 Wat nu? De politiek kiest doelbewust voor ondeugdelijk bestuur. De gemeenschap draagt de kosten daarvan. Gaan we op dezelfde voet verder?


28-10-2014 Vox populi Het volk stelt vertegenwoordigers aan om voor hun belangen op te komen. Maar gebeurt dat wel? En zo niet, wat dan?


21-10-2014 Gremiocratie Werkgever- en werknemersorganisaties zijn belangrijke groeperingen in onze gemeenschap. Maar…beseffen zij dat zelf wel?


14-10-2014 Figurant Het parlement is het belangrijkste controleorgaan in een democratie. Maar…in Aruba heeft dat slechts een decoratieve functie.


07-10-2014 Geloofwaardig Oppositiepartij MEP beschuldigt jarenlang de AVP van corruptie, maar…haalt zelf de coalitiegenoot van de AVP die hoofdverantwoordelijk was voor de benoemde corruptiepraktijken in belangrijke overheidsprojecten met veel gejuich binnen haar gelederen.


30-09-2014 Bankroet Regeringspartij AVP beschuldigt MEP voortdurend van financieel wanbeleid met als gevolg daarvan belastingmaatregelen om voor de toenemende uitgaven te betalen. Maar…de AVP is zelf geen haar beter en houdt het kiezersvolk voor de gek.


23-09-2014 Creatief De politiek had nooit genoeg geld voor haar toenemende uitgaven. Daarom zocht zij naar en vond zij slinkse manieren om buiten de voorgeschreven weg van de Koninkrijksministerraad om aan buitenlandse leningen te komen.


16-09-2014 Autonomie De vroeger zwaarbevochten autonomie is tegenwoordig veeleer een autonomie voor politici. Voor de bevolking brengt dat grote nadelen met zich mee.


09-09-2014 Houtluis De politiek heeft vanaf het begin van de Status Aparte een rampzalig beleid gevoerd. Daarmee heeft zij zelf de autonomie van Aruba de das om gedaan.


02-09-2014 Heilloos Politieke partijen geven elkaar voortdurend de schuld van alle problemen en beloven zelf gouden Bergen, maar…bieden zij wel de beste oplossing voor alle uitdagingen?


09-07-2014 Rookgordijn De regering valt de Gouverneur aan omdat hij zich niet aan de Constitutie zou houden, maar…is dat de werkelijke reden?
Vorige