Bestuurders die hun overeenkomsten met de gemeenschap en hun lokale en internationale partners niet nakomen ondergraven het vertrouwen dat er gebouwd kan worden op de toezeggingen en afspraken die zij maakt.

Waarom is het niet nakomen van toezeggingen en afspraken door het landsbestuur niet acceptabel?

Het landsbestuur vertegenwoordigt de algemene belangen van burgers. Overeenkomsten, protocollen, enz. met het bestuur zijn afspraken die in de regel de bevordering van het algemeen belang voor ogen hebben. Het niet-nakomen van die afspraken heeft rechtstreeks effect op de uitvoering daarvan. Daarmee schaadt het bestuur het vertrouwen dat haar partners zullen hebben bij volgende overeenkomsten. Voor een goede ontwikkeling van de gemeenschap is dit funest.