Beslissingsvorming die niet duidelijk gemotiveerd is en waarbij twijfel bestaat of de voorgeschreven procedures zijn gevolgd.

Waarom is niet-inzichtelijke beslissingsvorming niet acceptabel?

Een democratisch bestuur legitimeert haar beslissingen zo veel mogelijk op basis van een breed gedragen acceptatie. Acceptatie wordt gevormd door inzicht in beleid. Gebrek aan inzicht leidt tot wantrouwen in de goede bedoelingen en integriteit van bestuurders.