Corruptie is het politieke, sociale of economische verschijnsel waarbij iemand in een machtspositie ongeoorloofde gunsten verleent in ruil voor wederdiensten of als vriendendienst.

Een veel voorkomend onderdeel van corruptie is belangenverstrengeling: een situatie waarbij iemand meerdere belangen dient en waarbij dezen met elkaar in conflict komen. Voorbeeld: een minister die een bedrijf waar hij belangen in heeft een overheidsopdracht gunt (zijn vrouw of vriend is eigenaar en die speelt een deel van het verdiende geld terug naar de minister)

Waarom is corruptie zo schadelijk?

Corruptie is het symptoom van een slechte economische situatie, een slechte regering of een slecht ondernemingsbeleid. Het gaat ten koste van de arme of eerlijke mensen en is gunstig voor criminelen. Het beschadigt een van de fundamenten van de democratie en de openbare orde, namelijk dat iedereen dezelfde rechten heeft. Corruptie leidt tot privileges aan degene die betaalt (bijv. met zijn stem en/of steun) en onthoudt deze aan degene die niet betaalt.

Waarom is belangenverstrengeling zo schadelijk?

Vaak worden opdrachten/gunningen aan ‘eigen’ of bevriende bedrijven toegekend zodat dat er geen sprake is van een open of eerlijke aanbesteding. Andere bedrijven vallen zo steeds buiten de boot, de prijs valt hoger uit terwijl de kwaliteit er niet mee toeneemt. Projecten kosten daardoor meer omdat de marktwerking verstoord wordt. Bovendien is hier sprake van zelfverrijking van zowel bestuurder als ontvanger en is dit dus een vorm van corruptie.