Ondoorzichtig handelen zodat burgers geen of onvoldoende kennis hebben van het overheidsbeleid en de effecten daarvan op het algemeen belang.

Waarom is gebrek aan transparantie niet acceptabel?

Wanneer er geen zicht is op verifieerbare informatie omdat data-verwerkende instanties die niet meer (mogen) publiceren of wanneer belangrijke documenten, beslissingen, beleidsvoornemens, enz. aan het oog van de gemeenschap worden onttrokken, dan verdwijnt het vertrouwen van de gemeenschap in de integriteit van de overheid.