OVER DE STICHTING

Op 26 februari 2016 werd Stichting Deugdelijk Bestuur Aruba bij notariële akte opgericht. Kort daarop werd zij ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Lees verder

WAT WE DOEN

SDBA werkt aan een bewustwording van de Arubaanse gemeenschap m.b.t. de noodzaak het eiland te besturen volgens de príncipes van deugdelijk bestuur. Lees verder

HOE WE TE WERK GAAN

SDBA werkt allereerst aan een grotere bekendheid in de Arubaanse gemeenschap omtrent haar doel en middelen. Daartoe worden in toenemende mate… Lees verder