SDBA is een stichting met een beperkt aantal bestuursleden. De stichting beschikt over een Adviesraad, daarin zitten mensen die belangrijke posities hebben bekleed in adviserende en controlerende instellingen zoals de Centrale Bank, de Raad van Advies, de SER, de Algemene Rekenkamer Aruba, de Centrale Accountantsdienst, enz. Tezamen met anderen die over de nodige kennis en ervaring beschikken hoopt SDBA het nodige vertrouwen te winnen voor wat betreft haar intenties en de kwaliteit van haar werkzaamheden.

SDBA beperkt zich in haar werkzaamheden tot hetgeen beschreven staat onder Wat we doen en Hoe we te werk gaan. Zij houdt zich niet bezig met de politiek van alle dag. Hoewel veel daarvan mede de kwaliteit van het openbaar bestuur bepalen voert het met de beperkte mankracht en middelen van de stichting te ver om zich ook daarin te verdiepen.