Onder SDBA, Wat we doen en Hoe we te werk gaan hebt u kunnen lezen over de plannen van SDBA. Het gaat om omvangrijke werkzaamheden waar verschillende mensen op verschillende manieren een bijdrage aan leveren. Vaak ontbreekt informatie op verschillende gebieden. Hoewel die bestaan is daar niet zo maar aan te komen. Indien u beschikt over belangrijke informatie die een bijdrage zou kunnen leveren aan de verdere uitwerking van de 6 genoemde thema’s, stellen wij het bijzonder op prijs indien u die ter beschikking stelt van SDBA. U kunt hiervoor contact opnemen via de mogelijkheden zoals aangegeven onder CONTACT. Zodoende draagt u in belangrijke mate bij aan de realisering van deugdelijk bestuur in Aruba. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.